Dansk som andetsprog, Basis, Ingen

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster. Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du blandt andet med: Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning Sproglig korrekthed Skrifftsprog Genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster Læsning, læsestrategier og ordforråd Udtale Argumentationsteknikker Kommunikation I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog, basis.

Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:
Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.