Engelsk Basis, efteraar

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 140,00
Engelsk, Basis, Ingen

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner. Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget. For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk arbejder du blandt andet med: Udtale og ordforråd Kortere tekster om dagligdags emner Grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande Dele af den centrale engelske grammatik Enkle samtaleteknikker Søgning af informationer på internettet Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter engelsk, basis.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.

Introducerende undervisning, Ingen

Om faget