Fransk Basis+G, efteraar

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 280,00
Fransk, Basis, Ingen

Om faget

Fransk, G

Om faget

Du lærer at samtale om enkle emner på fransk og at læse og forstå små korte tekster som fx informationer på skilte og køreplaner. Du lærer også franske tal og klokken.
Undervisningen giver dig mulighed for at lære at skrive korte, enkle sætninger, og du øver dig undervejs i fransk udtale.
For at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på fransk arbejder du blandt andet med:
Grundlæggende elementer i fransk udtale
Grundlæggende ordforråd inden for relevante emner
Grundlæggende fransk grammatik, herunder ordklasser
Korte enkle tekster om genkendelige emner
Kommunikation
Franske kultur- og samfundsforhold
Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter fransk, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Der stilles ingen krav om kendskab til fransk sprog og sprogbrug..