Fransk fortsættersprog, C

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I fransk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale og at skrive på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte og almene emner.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du vil få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et grundlæggende ordforråd får du kendskab til historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Frankrig samt i et af de andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil bestå i litterære og ikke-litterære udtryksformer, bl.a. om aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Du lærer at kommunikere på fransk og får en viden om fransksprogede samfund og deres kultur og litteratur.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse. Du skal på fransk redegøre for en ukendt fransksproget tekst, som har tilknytning til et af de studerede emner.

Derefter skal du samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.