Handels og tilmeldingsbetingelser

Luk fane

  

Kontakt vedrørende persondata og handelsbetingelser

Har du spørgsmål til dine persondata, eller mener du, at de er blevet misbrugt af VUC Lyngby, kan du henvende dig til:

Karina Vestergaard Madsen (både vedr persondata og onlinebetaling)
Chefkonsulent for Kommunikation og IT
Mobil: 2482 8179
E-mail: kma@vuclyngby.dk

Anne Lene Pugholm
Databeskyttelsrådgiver
Mobil: 2526 6975
E-mail: alpu@itcn.dk

Inge Voller
Rektor
E-mail: ivo@vuclyngby.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling via vuclyngby.dk kan du kontakte:

Økonomisk Konsulent Mona Just
Mobil 4511 4207
E-mail: mju@vuclyngby.dk

Betalingsbetingelser

Produktinformation

På tilmeld.vuclyngby.dk kan du tilmelde dig til vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og optagelseskrav. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til vuclyngby@vuclyngby.dk

vuclyngby.dk og tilmeld.vuclyngby.dk ejes og drives af

VUC Lyngby

CVR: 29 74 8 500

Nybrovej 114 8, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 4511 4200

E-mail: vuclyngby@vuclyngby.dk 

Bestilling

På VUC Lyngbys hjemmeside kan du betale for tilmelding til hold, enten i forbindelse med online tilmelding eller efter en tilmeldingssamtale hos vejledningen.

Præsentation af undervisningsudbuddet sammen med en pris på tilmeld.vuclyngby.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud. Din bestilling af undervisning på tilmeld.vuclyngby.dk repræsenterer ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til VUC Lyngby om at købe undervisning på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem dig som køber og VUC Lyngby er først indgået, når VUC Lyngby ved en optagelsesbekræftelse accepterer det af dig afgivne tilbud.

Takster

Taksterne for deltagerbetaling er faste. Undervisning er fritaget for moms.

Online betaling

Når du i forbindelse med en vejledningssamtale er blevet tilmeldt hold, kan du betale online via hjemmesiden.

Betalingsbetingelser

På www.vuclyngby.dk kan der betales med Dankort, eDankort, Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron og JCB. Der anvendes Quickpay, som ud fra kortnummer og sikkerhedskode automatisk finder ud af, hvilket kort der betales med. Selve betalingen til vuclyngby.dk er gebyrfri.

De data, du oplyser i forbindelse med betaling med betalingskort, er krypterede (SSL). Hverken VUC Lyngbys administration, webmaster eller andre har mulighed for at læse data.

Når du gennemfører en online-betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Derudover er der ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort skulle blive misbrugt på en netbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) på sider, hvorpå der indtastes kortoplysninger. Dermed er du faktisk bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr., hvis dit kort misbruges ved brug af pinkode.

Beløbet hæves først på din konto, når din tilmelding er blevet godkendt af vejledningen og økonomiafdelingen. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Særligt ved ansøgning til GSK-hold
GSK-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Derefter skal du betale 550 kroner pr. fag.
Når du er optaget på et hold, vil du modtage information om evt. betaling fra VUC Lyngby. Det er dit ansvar at betale rettidigt. Manglende betaling kan medføre udmeldelse.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages fortrydelsesret fra du har betalt for tilmelding til hold. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis du har været mødt til første undervisningstime, eller hvis du ved tilmelding til e-learning og selvstudie har været i kontakt med din vejleder.

Derudover kan du få pengene retur, hvis du framelder dig et hold senest fredagen før den uge, undervisningen begynder.

Hvis du vil fortryde din tilmelding, skal det ske skriftligt via mail til vejledning@vuclyngby.dk

– husk at skrive dit kursist- og holdnummer. Beløbet bliver udbetalt til din Nemkonto.

Logstatstik

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Forbehold for fejl, ændringer og manglende optagelse

VUC Lyngby forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du ved hvert nyt køb holder dig orienteret om,

hvorvidt der er sket ændringer. Deltagerprisen på almen voksenuddannelse og gymnasiale fag, er lovstyret ved BEK nr 1064 af 11/09/2017, og VUC Lyngby tager derfor forbehold for tryk- og prisfejl på tilmeld.vuclyngby.dk.

Der tages også forbehold for ændringer i lovgivningen som pålægger VUC Lyngby at regulere deltagerbetalingen.

Er der opkrævet forkert deltagerbetaling, vil dette efterfølgende blive reguleret ved tilbagebetaling eller efteropkrævning.

VUC Lyngby forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Oplysninger omkring mødetider i online tilmeldingen er vejledende og endeligt skema vil blive fremsendt ved tidspunkt for optagelse på hold. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Logstatstik

Logstatistik bruges på vuclyngby.dk og betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vuclyngby.dk har haft, hvor de kommer fra, hvor man forlader hjemmesiden m.m.

På vuclyngby.dk anvendes log statistik med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.Dine personlige oplysninger

For at du kan tilmelde dig online og betale online via vuclyngby.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdag (ikke cpr.nr)
  • E-mail adresse
  • Mobil

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan indskrive dig på hold, bekræfte din tilmelding via mail/sms og kontakte dig i tilfælde af spørgsmål.

Personoplysningerne registreres i VUC Lyngbys kursistregistreringssystem.

Studievejledningen på VUC Lyngby har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for vuclyngby.dk er Karina Vestergård Madsen, som kan kontaktes på kma@vuclyngby.dk

Betalingsoplysninger sendes krypteret og opbevares efterfølgende krypteret. Teknisk gøres det på følgende måde: 128 bit SSL.

VUC Lyngby administrerer desuden undervisningen i det studieadministrative system; Ludus Suite, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for administrationen, lærere og andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til en studievejleder.

Videregivelse af oplysninger

Oplysninger afgivet på vuclyngby.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand. Dog videregives kortoplysninger (kortnummer, udløbsdato samt kontrolkode) til PBS, der administrerer betalingssystemet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling via vuclyngby.dk kan du kontakte:

Økonomisk Konsulent Mona Just
Mobil 4511 4207
E-mail: mju@vuclyngby.dk

Oplysningspligt om privatlivspolitik for kursister/elever på VUC Lyngby

25. maj 2018 trådte EUs Persondataforordning i kraft. Derfor skal vi oplyse dig om, hvilke data vi opbevarer om dig samt hvilken databehandling og videregivelse vi foretager, mens du er kursist/elev hos os.

Indsamling
VUC Lyngby indsamler og opbevarer personoplysninger om dig, når du tilmelder dig forløb, hold og tests. Dette er som udgangspunkt: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nummer, kursistnummer, eksamensoplysninger, holdtilmeldinger, fag, niveau, karakterer, testresultater og forsørgelsesgrundlag. Denne indsamling og behandling er nødvendig for, at vi kan optage dig som kursist på VUC Lyngby samt overholde relevant lovgivning. Ved at tilmelde dig, accepterer du, at VUC Lyngby indsamler, behandler og opbevarer disse personoplysninger.

Derudover kan vi i særlige tilfælde have brug for at indsamle og behandle fortrolige og følsomme person‐ oplysninger om dig, fx hvis du henvender dig i studievejledningen eller er ordblind. Disse personoplysninger kan fx omfatte helbredsoplysninger med særlig relevans i eksamenssituationer, studiestøtte mv.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre, fx offentlige myndigheder eller politiet, hvis det står i loven eller er bestemt af en offentlig myndighed, at vi skal gøre det.

Anvendelse
Vi skal bruge dine personoplysninger, når vi skal oprette dig i vores IT‐systemer. Herudover skal vi bruge dine personoplysninger med det formål at vi skal administrere betaling for og refundere deltagerbetaling, SU‐administration, ansøge om forskellige tilskud (fx studiestøtte, tilskud til hjælpemidler mv.), administrere fravær, kommunikere med og indberette til offentlige myndigheder.

Dine personoplysninger anvendes ikke til profilering, fx annoncering, medmindre du giver dit samtykke hertil.

VUC Lyngby opbevarer personlige oplysninger opbevaret sikkert og fortroligt.

Vi behandler dine oplysninger som led i vores administration af dig som kursist på VUC Lyngby, dette gøres som offentlig myndighedsudøvelse eller i din interesse.

Videregivelse
Vi sender dine personoplysninger til andre firmaer, som er IT-leverandører for os, fx Systime, Uni-login (STIL). Det sker for at give dig adgang til de undervisningsplatforme, vi anvender i undervisningen og for at kunne gennemføre holdevalueringer og trivselsundersøgelser (KTU og ETU).

STIL – Styrelsen for IT og Læring – opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål.

Vi videregiver dine oplysninger til diverse offentlige myndigheder, i det omfang vi er retligt forpligtet til det.

Vi er i øvrigt forpligtet til at videregive oplysninger om din studieprogression m.m. til politi, SSP samarbejde, UU eller andre offentlige myndigheder – efter konkret anmodning.

Adgang til elektroniske systemer
På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan medføre bortvisning.

Foto/video

Optager din lærer eller andre medarbejdere videoer eller tager billeder, hvor du er med på billedet – i undervisningssituationer, på studieture eller lignende – vil du mundtligt blive bedt om dit samtykke til, at billedet bliver taget og senere kan blive brugt på sociale medier eller lignende. Dette gælder selvfølgelig også, hvis du som kursist selv tager billeder eller filmer på skolen. Du skal indhente samtykke til, at andre fotograferes eller filmes og angive en begrundelse. Dine undervisere, andre medarbejdere og dine medkursister er i deres fulde ret til at sige nej til at blive optaget.

Ønsker VUC Lyngby at fotografere dig og anvende billederne i forbindelse med direkte markedsføring på fx skolens hjemmeside, til Facebook‐annoncer og i andet markedsføringsmateriale, vil du til det aktuelle formål bliver bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Det samtykke, du afgiver her, vil du altid kunne trække tilbage.

Videoovervågning
VUC Lyngby har opsat videoovervågningskameraer rundt på skolen både udendørs og indendørs. Videoovervågningen sker af sikkerhedsmæssige årsager og med kriminalitetsforebyggende formål. Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring VUC Lyngbys fysiske rammer, er der videoovervågning på området. VUC Lyngby vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

Alle optagelser gemmes i 3 uger hvorefter de slettes.

Logning af internetbrug
Brug af VUC Lyngbys netværk og computere logges. Det kræver personligt login at tilgå VUC Lyngbys computere, og når du bruger din egen, medbragte computer, tablet eller mobil, kan din færden på Internettet blive logget, hvis du er koblet på VUC Lyngbys trådløse netværk.

Rettigheder
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige. Du har også ret til at få udleveret alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. I disse tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Du kan ved henvendelse til studieadministrationen, opnå indsigt i dine personoplysninger, få slettet personoplysninger om dig selv, gøre indsigelse mod behandlingen og få begrænset behandlingen af personoplysninger.

Samtykke
Hvis du har givet samtykke, fx til anvendelse af foto/video eller til profilering i øvrigt, kan du trække dette samtykke tilbage. I så tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Sletning
Efter endt studie på VUC Lyngby opbevarer vi dine data i minimum 5 år af hensyn til klageadgang, revision af regnskab mv. Dog opbevarer vi dine eksamensresultater i 30 år, jf. gældende lovgivning (eksamensbekendtgørelsen).

Ansvar for dine data – kontakt

VUC Lyngby, Nybrovej 114, Kgs. Lyngby, CVR 2974 8500, har dataansvar for dine persondata mens du er kursist/elev hos os. Rektor Inge Voller har ansvaret for, at dine data opbevares og behandles korrekt. Hun kan kontaktes på e-mail: ivo@vuclyngby.dk

Karina Vestergård Madsen har hovedansvaret for at persondataforordningen på VUC Lyngby er implementeret og bliver opdateret. Hvis du har spørgsmål, kan hun kontaktes på tlf.: 2482 8179 eller på e-mail: kma@vuclyngby.dk.

Databeskyttelsesrådgiver
VUC Lyngby har ansat en databeskyttelsesrådgiver. Hun hedder Anne Lene Pugholm. Har du spørgsmål til dine persondata eller mener du, at de er blevet misbrugt af VUC Lyngby, kan du henvende dig til Anne Lene Pugholm på tlf.: 2526 6975 eller på mailadresse: alpu@itcn.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelses-forordningen.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk