Tysk FED, efteraar

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 420,00
Tysk, D

Om faget

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om aktuelle emner inden for hverdagsliv, samfund og kultur.
Undervisningen giver dig mulighed for at læse og forstå forskellige typer tekst fra aviser, internet, film mv.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:
Centralt tysk ordforråd
Udtale
Kommunikationsstrategier
Tysk grammatik, retskrivning og sætningsstrukturer
Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
Tekster om tyske kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner
Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Eksamen:
Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve på tysk, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, niveau niveau E.

Tysk, E

Om faget

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om dagligdags, samfundsrelaterede og kulturrelaterede emner.
Du arbejder med tysk udtale og lærer at udtrykke dig i korte sætninger. Undervisningen er lagt an på forskellige typer af tekstmateriale, fx også stof fra tv og internet.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:
Centralt tysk ordforråd
Udtale
Lytte- og samtalestrategier
Tysk grammatik, retskrivning og enkel sætningsopbygning
Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
Tyske kultur- og samfundsforhold
Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter tysk, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, niveau F.

Tysk, F

Om faget

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om dagligdags- og kulturrelaterede emner.
Arbejdet med det skriftlige spiller en central rolle, og du lærer at skrive postkort, små slogans, notitser mv. Du arbejder med tekster fra fx aviser, bøger, tv og internet.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:
Centralt tysk ordforråd
Udtale
Tysk grammatik, retskrivning og sætningsstrukturer
Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
Tyske kultur- og samfundsforhold
Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter tysk, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, niveau G.